Als gelovige gemeenschap gedenken we op Allerheiligen alle mensen die verder leven in ons hart en in Gods grote menslievendheid. Dit samen gevierde geloof neemt de weemoed en het gemis niet weg, maar laat ons verder leven in het vertrouwen dat alles wat leeft eens hemel worden mag.

Zowel de nabestaanden van wie het afgelopen jaar in Zevergem begraven werd als van wie in De Pinte begraven werd worden uitgenodigd voor de dienst in De Pinte om 11u.
Het houten herinneringskruisje dat in de kerk van begrafenis een plaats kreeg tijdens de uitvaart wordt vanuit de kerk van De Pinte op Allerheiligen na de viering meegegeven aan alle families van Zevergem en van De Pinte.

Een warm welkom aan iedereen.