Allerliefdeviering

Voor wie zo een Allerliefdeviering bedoeld was – vraag je ?

Voor zondagsmensen, voor getrouwden, verloofden, jubilarissen, voor kinderen, ouders, grootouders, collega’s, voor buren, vrienden, mensen die liefde missen, mensen die hun geliefde missen, alle mensen dus die leven van die duizenden nuances van vriendelijkheid en vriendschap, van tact en geduld, van bedachtzame eerbied en mededogen, van lange trouw en spontaniteit.
Als christen vieren, zien of zoeken we de bron van alle liefde hogerop. Vandaaruit vierden we voor de zesde keer een Allerliefdeviering in Zevergem. Een manier om alle liefde letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes te zetten.
Veelvormige liefde, aan twijfel en vrees voorbij.
Veelzijdige liefde, aan twee-elk-alleen voorbij.
Veelkleurige liefde, aan blank voor blank voorbij.