Doopsel

Het is wonder als mensen leven doorgeven.
Dopen is ondermeer dàt vieren.

En ook :
dat elk kind geschreven staat
 in het boek des levens ;
in de palm van Gods hand.
Bij jonge kinderen aanvankelijk nog broos en klein
en zonder verantwoordelijkheid
maar voor God evenveel waard als ieder ander mens.
Dat vieren wij.


De doopvieringen vinden in de weekendviering of aansluitend op de weekendviering plaats.

Meerdere kinderen of volwassenen samen dopen, of een doopsel in de gemeenschap, geeft taal en teken aan het opgenomen worden in de kring van christelijke mensen die zorg willen dragen voor het leven van de gedoopte.

Als je een doopdatum hebt gekozen, dan word je gevraagd om deel te nemen aan een ontmoetingsmoment in de kerk van De Pinte. Deze ontmoetingsmomenten gaan aan een viering op zondag in De Pinte vooraf, en gaan door voor al wie een doopsel aanvraagt in De Pinte of Zevergem. We gaan dan met elkaar in gesprek over het doopsel en aansluitend vieren we samen eucharistie.

Misschien is het een hele tijd geleden dat je nog een viering in een kerk bijwoonde en voelt het wat vreemd aan om daar nu weer mee in contact te komen. Een babbel met een doopcatechist, een viering en een welkom in de gemeenschap kan op die manier mogelijke vragen of onzekerheden wegnemen. Of misschien ben je net heel intens met geloven bezig, heb je specifieke vragen en wil je net daarover een gesprek. Dat alles kan ter sprake komen. De data van deze ontmoetingsmomenten voor de doopcatechese vind je op de kalender van deze site.
Zo willen de doopcatechisten jullie alvast verwelkomen in naam van de parochie en jullie proficiat wensen.

Vaste doopdata voor de komende maanden vind je eveneens op de kalender.

Wens je een doopsel aan te vragen dan kan dat via het formulier doopselaanvraag.