Kinderzegen tgv Lichtmis

Daar gingen we dan, na die lichtmisviering, met nieuw licht in de ogen en dankbaar voor alle liefde waarvan gezongen en gebeden werd, en waardoor we ons gedragen weten in alle zorg en zegen.
Dankjulliewel aan groot en klein om er met zovelen bij te willen zijn. Dank ook aan koor Mozaïek, en aan de medewerkers van de gezinsviering en de doopbegeleiding voor hun inzet jaar in jaar uit en voor de pannenkoeken na deze mis natuurlijk- ah ja!