Onze parochieploegen

Naast de vele vrijwilligers die zich op zoveel verschillende manieren inzetten is er de parochieploeg van De Pinte en Zevergem:

Mensen die, niet stijf van geloofsijver maar zoekend en tastend,
proberen taal en teken te geven aan dat verhaal van Jezus.
Mensen die nieuwsgierig zijn en hun handen en hart openhouden
en zo een invulling proberen geven aan hun leven ; gelovend in het goede.
Mensen die uiting trachten te geven aan dat onzichtbare,
en in verbondenheid en vriendschap zoeken naar wat niet te vinden is ….
Mensen die temidden van het leven,
temidden van wat we zeggen en doen, de zin in het oog houden.
Mensen die maandelijks samenkomen, nadenken en spreken
over alles wat op de parochie gebeurt, die de toekomst voorbereiden
en samen verantwoordelijk willen zijn voor hoe we vandaag
parochie proberen te zijn.

Aanspreekbare mensen die je ook kan en mag contacteren.

Parochieploeg De Pinte

Philip Bouckaert
Marianne Foubert
Marleen Foubert

Piet Herregods
Marc Lagaert
Laurence Anne Van de Goor
Sanne Vermeeren

 

philip.bouckaert@telenet.be
marianne.foubert@skynet.be  
m.foubert@telenet.be
piet.herregods@telenet.be
marc.lagaert2@telenet.be
lvandegoor@hotmail.com

sanne.vermeeren@telenet.be

PPZ of Parochie Project Zevergem 

Piet Bogaert
Christine Dedain
Piet Herregods
Emilie Peeraer
Godelieve Van De Walle
Sanne Vermeeren
pieter.bogaert@telenet.be
christine.dedain@telenet.be
piet.herregods@telenet.be
emiliepeeraer@hotmail.com
09/385 47 14
sanne.vermeeren@telenet.be

Parochieploeg Tuupe Tegoare


Dit is onze lokale projectnaam voor wat sommigen
een ‘interparochiale parochieploeg noemen’.

Wie deelt vermenigvuldigt.

Dat het stilaan minder vreemd is dat deze twee ploegen hier of daar een activiteit samen uitwerken of elkaar uitnodigen voor een ander zijn samenkomst, is door sommigen mogelijks al opgemerkt.
Enkele sprekende voorbeelden zijn de vieringen van de Goede Week die verdeeld worden over de twee parochies, de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie, en ook deze site is een concreet voorbeeld.

Af en toe dus gevestigde schema’s loslaten en elk vanuit onze eigenheid krachten bundelen -zonder grootse of verheven dingen te willen doen- dat is wat we stilaan af en toe samen proberen te doen.

Immers :

We eten van hetzelfde Brood.
We drinken dezelfde Wijn.
We leven van hetzelfde Woord.
We dromen dezelfde droom…