Over onze kerkgebouwen

De kerk van Zevergem

De kerk van Zevergem is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Hemelvaart.
De oudste delen van de kerk van Zevergem stammen al van uit de twaalfde eeuw (oudste vermelding 1140), maar het grootste deel is tot stand gekomen tijdens forse uitbreidingen vanaf de achttiende eeuw. Er is daardoor zeker geen sprake van een eenheidsstijl.
Er is een een zeer barok uitgewerkt hoogaltaar,met de typische gouden stralen en (schijn-) marmerenbeelden en altaar. Traditiegetrouw zijn de twee zijaltaren gewijd aan de schutspatronen van de parochie: links Onze Lieve Vrouw, rechts Sint Rochus. Beide zijaltaren dateren van de negentiende eeuw.
Ook de glasramen zijn afbeeldingen van heiligen. Ze stammen allen uit de twintigste eeuw.
De preekstoel met fraai houtsnijwerk is van Désiré Latte uit het naburige Gavere en werd pas in 1857 geïnstalleerd.
Links en rechts in de zijbeuken bevinden zich 15 recent gerestaureerde schilderijen van gelijke omvang. Het is de trots van dit kerkje. Het zijn voorstellingen van de vijf droeve, vijf blijde en vijf glorierijke mysteriën van de rozenkrans. Deze unieke reeks schilderijen is van Emmanuel Van Reyschoot en stamt uit de tweede helft van de achttiende eeuw. Zevergem is – op één na – de enige kerk in Vlaanderen die de vijftien mysteriën samen in één kerk verzameld weet. Deze schilderijen zijn dan ook beschermd erfgoed.
Het orgel op het oksaal werd vervaardigd door Jules Anneessens rond 1925 en bevat elementen van een vroeger Van Peteghem-orgel. Het werd echter vernield tijdens de Tweede Wereldoorlog en nooit meer echt hersteld. Het wordt nu niet meer gebruikt.

De kerk van Zevergem is aangesloten bij VZW ‘Open Kerken’.

Over de kerk van De Pinte

De patroonheilige van deze kerk is Sint Nicolaas van Tolentijn.
De geschiedenis van de Sint Nicolaas van Tolentijn kerk gaat terug tot het jaar 1791. In dat jaar was er een eerste verzoek om een hulpkerk op te richten in het gehucht De Pinte.
Nadat het kapittel van Doornik een stuk grond had aangekocht werd er in 1792 begonnen met de bouw die op 1 meter hoogte bij de Franse bezetting werd stopgezet. In 1838 werd er een nieuw plan goedgekeurd en de nieuwe kerk werd gewijd in 1839.
Nadat de toren in 1851 door bliksem werd vernield en vervangen werd door een houten torentje, begon men vanaf 1900 met de vergrotingsplannen van de kerk : in een eerste fase werd een nieuw koor en een kruisbeuk gebouwd en in 1909 volgde de bouw van het nieuwe schip, de toren en de doopkapel. Nadat de kerk tijdens beschietingen in 1918 beschadigd werd, plaatste men in 1919 de kleurrijke glas in lood ramen in het hoogkoor met voorstellingen van het oude en nieuwe testament.
Verder is het schilderij van J.Cauwer (Ronse 1840) het vermelden waard omdat dit de patroonheilige van de kerk voorstelt (H.Nicolaas van Tolentijn zegent broden) Ook de biechtstoel met twee gesculpteerde cherubijnen (1642) en het geklasseerde Lovaert-orgel (1857) zijn het bekijken (en beluisteren) waard.

De kerk van De Pinte is aangesloten bij VZW ‘Open Kerken’.