Werkgroep gezinsvieringen De Pinte

Een zestal keer per jaar wordt een viering voorbereid die -nog meer dan anders- de bedoeling heeft om gezinnen en dus àlle leden van het gezin aan te spreken. De viering krijgt dan m.a.w. een gezinsvriendelijke tint en dit kan zich vertalen in een werkvorm, een attentie, een hertaling, ….