Zo denken wij over die mooie momenten: de sacramenten

Sacramenten dus…

Wikipedia zegt daarover :
Een sacrament is een gewijde handeling in het christendom waardoor God komt tot de mens…

Vandale zegt :
Een sacrament is een van de 7 tekenen door Christus ingesteld, waardoor genade wordt aangeduid….

Kerknet zegt :
Een sacrament is een werkzaam teken van Gods liefde.
Er schuilt een wondere kracht in die christenen ook vandaag kan blijven inspireren op hun weg van herbronning.

Gelukkig lezen en horen we ook hier en daar iets over tekens die je kan voelen of ruiken of horen…En misschien hebben we zelf in een ver verleden of kortelings nog de deugd van een sacrament mogen ervaren. In ieder geval lijkt de vraag naar een sacrament ons de start van een proces. De start van een catechetisch gebeuren; doorleefd, beleefd, in de gemeenschap, als begin van een weg.