Engagement vormelingen: Huize Triest

De vormelingen Tijs, Daan, Leonie, Maxim, Neoma, Ruben, Arthur, Maarten en Florien kozen ervoor om de werking en de mensen van ‘Huize Triest’ te leren kennen. Deze plek is een thuis voor zij die er één missen; een vrijwilligersgemeenschap in het hart van de internationale congregatie Broeders van Liefde ten dienste van armen en specifiek dak- en thuislozen in Gent.

Dank aan Donald voor het verslag en de foto’s, dank aan mama Marleen en de catechisten die begeleidden. Proficiat aan de kinderen die zich engageerden.

“We werden er verwelkomd door Dirk Durant die er verantwoordelijk is voor de sociale dienst aldaar. Nadat we samen onze zelf meegebrachte lunch verorberd hadden bij een heerlijke tas soep van het huis, heeft Dirk ons een boeiende presentatie gegeven over de historiek en de werking van het huis.
Huize Triest – Gemeenschapshuis Tabor is geen triestig huis. Het is een blij huis waar mensen zich ten volle mens kunnen voelen. Triest is de familienaam van Kannunik Petrus-Jozef Triest, de stichter van de Broeders van Liefde.
Dirk heeft ons duidelijk gemaakt dat je aan iemand niet kan zien dat hij of zij dakloos of thuisloos is.

Huize Triest werkt op zes terreinen:

 • er is acute nachtopvang, er zijn tot 25 bedden beschikbaar
 • er is begeleid wonen naar vluchtelingen met en zonder papieren (24 plaatsen op 3 locaties)
 • er is een inloopcentrum dat dagelijks op weekdagen geopend is van 10u tot 15u en waar
  • gratis douchemogelijkheid aangeboden wordt
  • gratis koffie, thee, melk en water
  • mogelijkheid tot middagmaal
  • mogelijkheid tot spel, TV en bezinning in de bidkapel
  • broodjespunt voor dak- en thuislozen
  • Nederlands voor anderstalige nieuwkomers
 • een bureau sociale dienst die de mensen verder helpt
 • mobiel bouwproject in Oost-Slowakije (Roma)
 • sensibilisering en juiste beeldvorming van de armoedeproblematiek (zoals aan ons)

Samengevat wil het huis, vanuit een christelijke visie, een antwoord bieden op de noden van de armen van vandaag. Deskundigheid, christelijke inspiratie, vrijwillig engagement en gedrevenheid gaan hier hand in hand.
Na de presentatie kregen we een korte rondleiding. We konden vaststellen dat orde en netheid hier een belangrijk aandachtspunt is. Dirk was dan ook dankbaar voor de meegebrachte was- en poetsmiddelen als geschenk.
Er was ook een korte ontmoeting met enkele daklozen die aanwezig waren. De vormelingen hebben spontaan meegespeeld op de biljart.

Dirk, van harte dank om ons en onze vormelingen een leerrijke en boeiende namiddag te bezorgen. Van harte dank voor jullie gastvrijheid.”
(Donald Vermaercke)