Sober maal

Samenkomen rond brood en beker aan die tafel van Eén, we doen het elke zondag maar die zondag toch een beetje anders –je kon er niet naast kijken- want na de eucharistie ging aan dezelfde tafels van breken & delen het sober maal tvv Broederlijk Delen door.
Dankjewel aan wie kwam vieren, aan wie bleef en bijdroeg voor het sober maal. Natuurlijk ook dank aan de vormelingen die dit als engagement kozen en aan Ann Vandenbussche, coördinator van Broederlijk Delen De Pinte.